#author("2016-11-18T13:39:26+09:00","","")
Hur verkligheten ter sig? Jag tycker att jag har hyfsad livserfarenhet.Jag försvarar inte vÃ¥ld mot nÃ¥gon. FVad är &#8s;02mas2invandring”?  Jag är själv resultatet av den stora invandring som kom till Sverige i början pÃ¥ 60-talet. Rätt nöjd över det faktiskt.Du är fri att lägga din röst pÃ¥ vilket parti du vill givetvis. Jag är övertygad om att Sverige klarar sig helt lysande utan SD.  Ha det bra!
#author("2016-11-25T22:15:21+09:00","","")
*200ID カタコム地下 [#w527485c]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS